Entrevista a n’Andreu Bujosa a Sa Veu

La Veu de Sóller –Sa Veu– publica aquesta setmana una entrevista a n’Andreu Bujosa, el nostre regidor d’Esquerra a Bunyola: ja era hora! Després de les entrevistes al cap del PSOE, al batle, a la pepera… Tot i la feinada que feim, costa sortir per la premsa, fins i tot la local.

L’entrevista publicada, però, no és completa, ja que per raons d’espai l’han haguda de tallar. Però com que tot el que s’hi diu és ‘calent’ i de rabiosa actualitat local, la penj aquí, sencera. Així mateix, també està penjada a la web d’Esquerra-Illes.

I relacionat amb tot això, val la pena llegir l’article del company Joan Miquel Chacón, secretari de Política Municipal d’Esquerra-Illes, que va venir a un ple del nostre ajuntament i va quedar impressionat de tantes barbaritats.

ENTREVISTA A ANDREU BUJOSA, REGIDOR D’ESQUERRA-BUNYOLA

Pregunta.- Com valora la tasca que l’equip de govern ha duit a terme en aquest primer any i busques? Tant per ells com per nosaltres, aquesta és la nostra primera legislatura. Per això mateix, pensàrem que s’havia de donar un marge al PP, ja que, tot i la distància ideològica, esperàvem que en alguns temes d’importància, com el de l’escola o el centre de dia, ens posaríem d’acord. Per desgràcia, en poc temps hem pogut comprovar que aquesta voluntat, per part seva, no existeix: no avançam, ens veim obligats a repetir sempre les mateixes preguntes, i les formes de l’equip de govern són cada vegada pitjors. Els resultats, en aquest sentit, són decebedors.

Des d’Esquerra-Bunyola feim comptes seguir proposant iniciatives, a veure si canvien la seva postura; seria molt positiu per Bunyola.

P.- I la tasca duita a terme per Esquerra-Bunyola? Podem estar bastant satisfets, sense deixar de banda que hi ha aspectes que hem de millorar bastant: la comunicació amb la gent del poble, donar a conèixer allò que feim i recollir més inquietuds de la gent, encara que procuram moure’ns bastant, és millorable. De la feina dins el Consistori, n’estam contents, ja que tot i la ‘paret’ amb que ens solem trobar, hem aconseguit que s’aprovassin alguns temes d’importància, com la presència de l’Ajuntament al Consorci de Raixa o l’eliminació del polígon d’Es Rafalot del PTI. Ara bé, a partir del moment que s’aproven aquestes propostes, la feina és de l’equip de govern.

P.- Han canviat aquestes relacions? Darrerament ha augmentat la tensió entre l’equip de govern i el nostre grup: res més enfora de la nostra voluntat. Per proposar, per ajudar, sempre hi serem. Però és evident que si no ens deixen xerrar als plens, si ens veten informació, si veim que hi ha coses que no es fan bé, les denunciarem. I si això molesta a qualcú, és el seu problema, no el nostre.

P.- Quina creu que és la situació en què es troba actualment l’Ajuntament de Bunyola? Econòmicament, la situació és dolenta, però no és nou d’ara, tots els partits que ens presentàrem ja ho sabíem i bé que teníem un programa per complir. El tema econòmic, per tant, no hauria de ser una excusa per no fer res. Allò que realment està malament és la transparència i la salut democràtica, amb un equip de govern que amaga informació, i un comportament del batle als plenaris realment lamentable, autoritari i de vegades insultant. Seria bo que més gent vengués a veure els plens, i comprovarien personalment com es comporta el grup del PP: com ens passa a nosaltres de vegades, quedarien desagradablement sorpresos.

P.- Un cop passades les festes, en podria fer una valoració? Organitzar unes festes és un esforç molt gran, i potser a la nova regidora li ha vengut massa de nou, i més si no viu  al poble Bunyola. Per la nostra part, no entenem ni compartim que es prescindeixi dels elements més populars i participatius de les festes, com ara les colles o la tirada de caramels des del campanar. D’altra banda, tot i que sempre és difícil acontentar tothom, enguany pareix que és moltíssima la gent que, per una raó o per una altra, estava descontenta amb el programa; seria bo que el batle i la regidora reflexionassin sobre què s’ha fet bé i què no, enlloc de tancar-se en banda i cercar enemics on no n’hi ha: realment, enguany s’ha convidat a la gent a participar en l’elaboració del programa de festes? Convé fer més autocrítica.

P.- Pel que fa a les infraestructures escolars, quina és la postura del seu grup, i què pensa fer en els propers mesos? Amb aquest tema sí que no entrarem a fer partidismes: el batle ens va convidar a una reunió a la Conselleria i hi anàrem, i ell no. Però si ens hi torna a convidar, hi tornarem a anar, i confiarem que aquesta vegada també hi vengui.

Per plenari es va aprovar, fa quasi un any, crear una comissió amb tots els grups, claustre escolar i APIMA, i des d’aleshores no s’ha tornat a reunir. Tornarem a demanar que es reuneixi, i així successivament, fins que el batle la convoqui. Amb tot, la nostra postura és clara: Bunyola necessita una escola nova, escoleta i institut, però no a qualsevol preu.

P.- Què vol dir amb això? No podem pretendre un centre nou a canvi d’una requalificació urbanística que, amb pocs anys, suposi tornar a saturar-lo, i ens tornem a veure amb el mateix problema. Bunyola necessita una escola nova, evidentment, però sobretot, necessita, d’una vegada, una planificació urbanística clara i proteccionista amb l’entorn privilegiat que tenim.

P.- Amb quina base formulà les preguntes sobre el “presumpte assessor esportiu” al regidor d’Esports en el darrer ple de l’Ajuntament? És un exemple del que comentàvem abans: de vegades sabem més coses a través del carrer que per la informació que dóna l’equip de govern.

En aquest cas, sabem de l’existència d’aquesta persona perquè així ens ho han comentat responsables de les diferents entitats esportives de Bunyola, que s’hi han reunit diverses vegades, i tots coincideixen amb una cosa: que d’ençà que hi és, l’àrea d’esports funciona molt millor. I si ells estan contents, nosaltres també.

P.- I llavors? El que no podem acceptar, però, és que no s’informi que hi ha un assessor, o pitjor, que el regidor negui que existeix. Quin és el sou d’aquesta persona, quins són els seus horaris, quina responsabilitat té, etc., són coses que, per pura decència democràtica, i fins i tot per educació, hauríem de saber.

Si no, no ens quedarà altre remei que pensar que darrera això s’hi amaga quelcom de desagradable, i aleshores hauríem de començar a plantejar-nos en recórrer a altres instàncies per esclarir bé el tema.

P.- Com visqué des d’Esquerra-Bunyola la polèmica aparició de la revista “Bunyola”? Dient les coses pel seu nom: aquesta revista és un pamflet. I no tenim res en contra dels pamflets: serveixen per fer propaganda de les pròpies activitats, d’allò que s’ha fet, que s’ha dit, etc. Del que sí estam en contra és que la propaganda dels partits es pagui de la hisenda municipal: 4000 € reconeguts ens ha costat la broma als bunyolins! I si, com diuen, en fan comptes treure més, sis cada any si és bimensual com pareix que és, l’Ajuntament podria arribar a gastar 24.000 € només en propaganda del PP en un sol curs. Molts de doblers que es deixen d’invertir en temes de més necessitat, com podria ser el centre de dia, i que s’afegeixen als quatre milions de deute que el batle diu que hi ha, tot i que afirma que ell no vol afegir ni un sol euro a aquest deute. No és ni lògic ni coherent.

P.- Pel que fa a Sa Comuna, quines queixes té de la gestió feta per l’actual equip de govern? Sa Comuna fa anys que no té una gestió adequada, tot i els esforços de voluntaris per cuidar-la De totes maneres, ens consta que el Pla d’Usos està en procés.

A banda d’això, les nostres queixes vénen a partir d’una denúncia de Protecció Civil i d’un seguit de queixes de bunyolins i bunyolines, per unes festes que s’han fet aquest estiu a la Caseta del Garriguer, evidentment privades. És greu que, en plena temporada d’incendis, i amb Sa Comuna tancada als cotxes, allà s’hi facin celebracions, i hi pugin automòbils. Però més greu és que, d’això, i tenint la denúncia de Protecció Civil, la regidora no només no hagi actuat sinó que digui que no en sabia res i que per això no hi pot fer res; i per rematar-ho, afirmi que la Caseta del Garriguer és privada i que per tant s’hi pot fer el que sigui. És greu: un regidor no pot ser tan ignorant en la seva àrea de gestió, i tractant-se d’un patrimoni del poble tan important com ho és Sa Comuna, més greu encara.

P.- Com valoraria l’actual situació de la recollida selectiva a Bunyola? No la podem valorar perquè no ens han donat cap dada posterior a 2006, tot i que les hem demanades. De fet, el batle es va comprometre, fa un any, a convocar un ple extraordinari sobre la qüestió, i encara l’esperam.

Sí que es veu, a simple vista, que la cosa no va tan bé com anava, i que hi ha un cert descontrol. Però sense dades a la mà, és molt difícil poder valorar res. El problema, com en els altres temes, és que s’informa de molt poca cosa. O de res.

P.- El seu grup s’ha manifestat en contra de la substitució de Tomeu Quetgles al front del Festival de Música de Bunyola, per quina raó? I per quina raó se l’havia de substituir? La regidora de cultura no en va donar cap: perquè tenim majoria i ho trobam així, va contestar, i això no és una raó; és una constatació, que una cosa és tenir majoria, i l’altra, saber-la administrar.

Tots els membres d’Esquerra-Bunyola, a títol individual, s’han adherit al manifest, però és important ressenyar que mes de 350 persones també ho han fet. Sabem, a més, que representants d’altres grups polítics de l’oposició també ho han fet, si més no individualment perquè és cert que com a formacions polítiques han mantengut una actitud molt més tèbia. Vull dir amb això que sovint l’equip de govern utilitza la tàctica d’adjudicar unilateralment actuacions d’oposició només a Esquerra, però que no s’enganyin ni que vulguin enganyar ningú, són molts els que no accepten la seva manera de fer les coses.

Tornant al festival, el que és cert és que en Tomeu Quetgles va crear aquest festival, i l’ha tirat endavant durant 23 anys pràcticament tot sol. Mai Bunyola li ho podrà agrair com caldria. El Festival, per la seva part, és un dels més prestigiosos de Mallorca, amb artistes de primer nivell que hi han passat, per uns preus increïblement assequibles, i deixant espai als joves músics bunyolins. Que tanta i tanta de gent s’hagi adherit al manifest promogut pels músics, com es pot veure a la seva pàgina web, vol dir que les coses durant aquest temps s’han fet bastant bé, que el Festival tenia un nom reconegut i un prestigi guanyat. Vol dir que no són els quatre de sempre, com diu la senyora Moreno, sinó un col·lectiu molt gros, que demana rectificar la decisió.

Canviar-ne el director vol dir canviar-ne la filosofia, el plantejament: els contenguts, tot. I de la manera com s’ha fet, sense consultar-li res a en Tomeu, i sense cessament oficial, l’equip de govern demostra massa poc respecte pel Festival, per Bunyola, per la música i per la cultura en general.

P.- Considera encertada l’actitud de la regidora de Cultura sobre la “bilingüe” Nit de Teatre? No. Ni encertada l’actitud ni encertada la decisió. Pel que fa això, és sorprenent que la regidora es mostràs orgullosa, en l’entrevista de la setmana passada en aquest mateix mitjà, que enguany les festes tenguessin més presència del castellà que mai: la gent s’ha queixat del programa, s’eliminen els actes més participatius,… però ella està orgullosa que hi hagi més activitats en castellà: no entenem aquestes ganes d’encetar una problemàtica lingüística inexistent fins ara. Demostra tenir molt poca pipella per aquests temes. Si allò que preocupa més a l’equip de govern és promoure activitats en castellà en lloc de la seva qualitat, perventura s’han equivocat de poble.

A nosaltres ens preocupa molt més la bona salut de la cultura a Bunyola, i exemples recents com el del Festival, o el conflicte amb l’Escola de Música, ens semblen realment greus. Això sí que és preocupant.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s